0481 - 373 446 directie@dewegwijzerelst.nl

Medezeggenschapsraad

Op grond van de Wet Medezeggenschap is er aan onze school een Medezeggenschapsraad verbonden. Het doel van de MR is om ouders en personeel in de gelegenheid te stellen mee te denken over zaken die de kwaliteit en de sfeer van de school bepalen.

De MR heeft een handleiding opgesteld. In dit document staat o.a. ons doel, onze werkwijze en een jaarplan, met daarin de onderwerpen die dit jaar in de MR aan de orde komen. De handleiding is terug te vinden op de website van de Wegwijzer.

De MR vergaderingen zijn openbaar. Als u van plan bent om een vergadering bij te wonen gelieve dan van tevoren een e-mail te sturen naar mrdewegwijzerelst@hotmail.nl.

De leden. 

(foto komt nog) 

De raad bestaat uit drie oudervertegenwoordigers en drie personeelsvertegenwoordigers.
De leden van de MR worden gekozen voor een periode van drie jaar en zijn eenmaal herkiesbaar.