Skip to content

De brede school

In 2007 is De Wegwijzer verhuisd naar de nieuwbouwwijk Het Westeraam. Samen met basisscholen De Elstar en De Zonnepoort vormen we de Brede School De Zon. De afkorting ZON staat voor Zorg, Onderwijs en Natuur. 

Naast de drie basisscholen zijn in De Zon de volgende kernpartners ook te vinden:
Peuterspeelzaal De Sterretjes
Kinderopvang Eigenwijs
Kindercentra Luna
BSO De Zee

Missie
Brede School De Zon heeft als missie: Samen met ouders vormen we een pedagogisch netwerk rond het kind. We hebben daarbij als slogan gekozen: “De Zon, stralend middelpunt in de wijk”

De activiteiten die we uitgewerkt hebben zijn verdeeld over 3 thema’s;

  • Samen kunnen we zowel kwantitatief als kwalitatief meer, dan wat ieder apart kan. We willen een excellente brede school zijn;
  • Ons programma moet kinderen stimuleren hun talenten te ontplooien;
  • Ons programma moet ouders de mogelijkheid geven om optimaal te investeren in de ontwikkeling van hun kinderen.

Enkele activiteiten draaien al, zoals de jaarlijkse scholenmarkt Voorgezet Onderwijs, de uitwisseling van expertise tussen de kernpartners onderling en de gezamenlijke viering van Sint Maarten.
In dit schooljaar zijn we gestart met workshops na schooltijd.

Via onze webiste www.bredeschooldezon.nl en/of nieuwsbrieven houden we u op de hoogte over alle activiteiten die in ontwikkeling zijn.

Back To Top