0481 - 373 446 directie@dewegwijzerelst.nl

Informatievoorziening

Wij vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij de ontwikkelingen bij ons op school. Die betrokkenheid komt op verschillende manieren tot uitdrukking. Ouders in de Medezeggenschapsraad, de Oudercommissie, individuele hulpouders en ouders die incidenteel bij schoolactiviteiten assisteren. Door een goed contact tussen school en ouders zijn leerkrachten beter in staat de kinderen te leren kennen en te begrijpen. En zo weet u als ouder ook waar leerkrachten en leerlingen mee bezig zijn!

Hieronder krijgt u een beeld van de wijze waarop we u informeren over de schoolse zaken van uw kind.
Natuurlijk bent u na schooltijd altijd welkom bij de leerkracht, wanneer u dringende vragen heeft. Ook kunt u een afspraak maken met de leerkracht/directie.

Schoudercom de app
De Wegwijzer werkt met de app SchouderCom. Dit is een app die speciaal ontworpen is voor de communicatie tussen school en ouders. Alle communicatie gaat via deze app. Zo vindt u binnen de app:

Blogs

Elke klas beschikt over een blog. Hierop kunt u informatie en foto’s vinden van de betreffende groep. Hierop wordt ook het huiswerk bijgehouden en alle belangrijke data die betrekking hebben op de groep. De leerkrachten posten meerdere keren per week hierop. Zo krijgt u een beeld van wat er in de klas allemaal gebeurt.  

Mail

In SchouderCom zit tevens een postvak. Hier kunnen mailtjes worden uitgewisseld tussen ouders en leerkrachten of directie.

Afwezigheid melden

Een andere functie binnen de app is het doorgeven van de afwezigheid van uw kind, bijvoorbeeld wanneer hij/zij ziek is. Deze melding komt dan automatisch bij de leerkracht terecht.

Nieuws en kalender
Binnen SchouderCom zit ook een nieuwskanaal. Via deze weg communiceert de directie nieuws dat voor alle ouders bedoelt is. Hier communiceren wij ook het vakantierooster.

Contactgesprekken en rapporten
De Wegwijzer vindt het belangrijk om een goede en open communicatie te hebben met ouders. In de eerste 3 schoolweken organiseren we een startgesprek met ouder en kind (kind vanaf groep 3). Het doel is om informatie uit te wisselen die u als ouder belangrijk vindt voor de (nieuwe) leerkracht. Wat moeten we weten, wat is van belang? Kinderen kunnen dit vaak ook zelf goed onder woorden brengen, daarom vragen wij hen erbij. Ook vragen we wat kinderen zouden willen leren, waar hun focus ligt en hoe de leerkracht hierin kan ondersteunen.

In november komt er een eerste rapport mee naar huis. We koppelen hier niet standaard een gesprek aan, maar wel als we dat vanuit school, of u vanuit thuis, dat zinvol achten.

In februari komt het tweede rapport mee en daarbij worden alle ouders uitgenodigd via een gesprek. In juni is het derde rapport, waarbij we ook een afsluitend oudergeprek houden. Het spreekt vanzelf, dat als het nodig is, we u tussentijds uitnodigen. Dat kan ook op uw verzoek.

Al deze gesprekken plannen we trouwens via de SchouderCom app.

Privacy en gegevens

U kunt als ouder zelf aangeven of u uw adresgegevens wilt delen met andere ouders. Dit kan handig zijn voor het onderlinge contact tussen u en andere ouders. In de instellingen kunt u aangeven of deze informatie ook zichtbaar is voor anderen.

Klasseninformatieavond
Aan het begin van ieder schooljaar houden we een klasseninformatieavond. In de groep van uw kind vertelt de leerkracht u meer over de lesstof die aan bod komt.

Open huis
Schoolbreed hebben we tweemaal per jaar een groot project. De eerste vindt altijd in het najaar plaats, rondom de kinderboekenweek. We trekken dit breder en werken aan met een 
schoolbreed thema. Leesbevordering staat hier centraal, maar ook de kunst en culturele vakken krijgen extra aandacht. We sluiten vaak af met een tentoonstelling.

Het tweede project vindt meestal in het voorjaar plaats. We koppelen daar een open huis aan vast, waarbij we u laten zien waaraan we gewerkt hebben en wat daarvan het resultaat is. Het resultaat kan zijn een door de kinderen opgevoerde voorstelling, waarbij ouders welkom zijn. Of een gezellige avond waarbij kinderen hun ouders (meestal aan de hand van een vragenlijst of een speurtocht) door de school leiden en alles laten zien. De Oudercommissie zorgt vervolgens voor een lekker kopje koffie of thee en limonade voor de kinderen.

Intake
Als u voor onze school kiest, heeft u waarschijnlijk een rondleiding en gesprek gehad met de directeur. Uw kind wordt daarna ingedeeld in één van de kleuterklassen. Tegen de tijd dat uw kind 4 jaar wordt, neemt de leerkracht contact met u op voor een gesprek. Uw kind komt dan mee en kan kennis maken met de leerkracht en de klas en school zien. In dat gesprek krijgt u informatie over de start.