0481 - 373 446 directie@dewegwijzerelst.nl

Informatievoorziening

Wij vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij de ontwikkelingen bij ons op school. Die betrokkenheid komt op verschillende manieren tot uitdrukking. Ouders in de Medezeggenschapsraad, de Ouderraad, individuele hulpouders en ouders die incidenteel bij schoolactiviteiten assisteren. Door een goed contact tussen school en ouders zijn leerkrachten beter in staat de kinderen te leren kennen en te begrijpen. En zo weet u als ouder ook waar leerkrachten en leerlingen mee bezig zijn!

Hieronder krijgt u een beeld van de wijze waarop we u informeren over de schoolse zaken van uw kind.
Natuurlijk bent u na schooltijd altijd welkom bij de leerkracht, wanneer u dringende vragen heeft. Ook kunt u een afspraak maken met de leerkracht/directie.

Weblogs (groepsnieuws).
Op de weblog kunt u informatie en foto’s vinden van de betreffende groep. Hierop wordt ook het huiswerk bijgehouden en alle belangrijke data die betrekking hebben op de groep.   

Infokalender en de Info.
Alle ouders ontvangen aan het begin van het schooljaar de Infokalender met actuele gegevens. Bovendien verschijnt om de week onze Info, die u op de hoogte houdt van het laatste algemene schoolnieuws. De Info krijgt u per e-mail.

Contactavonden
We houden vier keer per jaar een contactavond, waarbij u de gelegenheid hebt om met de leerkracht te spreken over de vorderingen van uw kind. De eerste 10-minutenavond is begin november. In januari bespreken we het eerste rapport. Bij de rapport gesprekken vinden wij het als school belangrijk u goed te woord te kunnen staan. Daarom hebben wij deze avonden 15 minuten per gesprek. Ook in april en juni zijn er contactavonden.. Tijdens de laatste bespreken we het tweede rapport van uw kind. Het spreekt vanzelf, dat als het nodig is, we u eerder uitnodigen.

Klasseninformatieavond
Aan het begin van ieder schooljaar houden we een klasseninformatieavond. In het algemene gedeelte krijgt u informatie over het team, Medezeggenschapsraad en Oudercommissie. In de groep van uw kind vertelt de leerkracht u meer over de lesstof die aan bod komt.

Open morgen
Een keer per jaar hebben we een zogenaamde open morgen. U krijgt als ouder de gelegenheid om rustig een rondje door de school ‘in bedrijf’ te lopen. Bovendien staat er een lekker kopje koffie voor u klaar!
 
Inloopmiddagen. 
Drie keer per jaar geven we u de gelegenheid om na schooltijd tussen half 3 en kwart voor 3 de klas in te lopen en het werk van uw kind te bekijken. Voor eventuele vragen kunt u dan bij de aanwezige leerkracht terecht. U begrijpt dat dan niet uitgebreid uw kind besproken kan worden. Als dat noodzakelijk is, kunt u daarvoor een afspraak maken.

Open huis. 
Eén keer per jaar werken alle leerlingen aan een project. We koppelen daar een Open huis aan vast, waarbij we u laten zien waaraan we gewerkt hebben en wat daarvan het resultaat is. Het resultaat kan zijn een door de kinderen opgevoerde voorstelling, waarbij ouders welkom zijn. Of een gezellige avond waarbij kinderen hun ouders (meestal aan de hand van een vragenlijst of een speurtocht) door de school leiden en alles laten zien. De Ouderraad zorgt vervolgens voor een lekker kopje koffie of thee en limonade voor de kinderen.

Huisbezoeken.
De leerkrachten van de groepen 1/2 komen één maal in de kleuterperiode op huisbezoek. Tijdens zo’n bezoek wordt door de leerkracht met u gepraat over het wel en wee van uw kind op school en thuis. In principe maakt de leerkracht met u een afspraak. Mocht het u te lang duren en zou u een eerder bezoek op prijs stellen, dan kunt u dat natuurlijk aangeven. In de overige groepen krijgen ouders van de nieuwe leerlingen een huisbezoek. Bovendien kunnen er huisbezoeken gepland worden als daarvoor een bijzondere reden is.