0481 - 373 446 directie@dewegwijzerelst.nl

Informatievoorziening

Wij vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij de ontwikkelingen bij ons op school. Die betrokkenheid komt op verschillende manieren tot uitdrukking. Ouders in de Medezeggenschapsraad, de Oudercommissie, individuele hulpouders en ouders die incidenteel bij schoolactiviteiten assisteren. Door een goed contact tussen school en ouders zijn leerkrachten beter in staat de kinderen te leren kennen en te begrijpen. En zo weet u als ouder ook waar leerkrachten en leerlingen mee bezig zijn!

Hieronder krijgt u een beeld van de wijze waarop we u informeren over de schoolse zaken van uw kind. Natuurlijk bent u na schooltijd altijd welkom bij de leerkracht, wanneer u dringende vragen heeft. Ook kunt u een afspraak maken met de leerkracht/directie.

Parro app
De Wegwijzer werkt met de app Parro. Dit is een app die speciaal ontworpen is voor de communicatie tussen school en ouders. Alle communicatie gaat via deze app. Zo vindt u binnen de app:

Blogs
Elke klas beschikt over een blog. Hierop kunt u informatie en foto’s vinden van de
betreffende groep. De leerkrachten posten meerdere keren per week hierop. Zo krijgt u een beeld van wat er in de klas allemaal gebeurt.

Gesprekken
In Parro zit tevens een soort chatbox. Hier kunnen gesprekken worden uitgewisseld tussen ouders en leerkrachten of directie.

Afwezigheid melden
Een andere functie binnen de app is het doorgeven van de afwezigheid van uw kind, bijvoorbeeld wanneer hij/zij ziek is. Deze melding komt dan automatisch bij de leerkracht terecht.

Agenda
Binnen Parro zit ook een agenda. Hier staan de vakanties, de activiteiten, zoals oudergesprekken, projectweken en vieringen. Ook als er iets specifieks is voor een groep, kan dit een agenda item worden.

Contactgesprekken en rapporten
De Wegwijzer vindt het belangrijk om een goede en open communicatie te hebben met ouders. In de eerste 3 schoolweken organiseren we een startgesprek met ouder en kind (kind vanaf groep 3). Het doel is om informatie uit te wisselen die u als ouder belangrijk vindt voor de (nieuwe) leerkracht. Wat moeten we weten, wat is van belang? Kinderen kunnen dit vaak ook zelf goed onder woorden brengen, daarom vragen wij hen erbij. Ook vragen we wat kinderen zouden willen leren, waar hun focus ligt en hoe de leerkracht hierin kan ondersteunen.

In november komt er een eerste rapport mee naar huis. We koppelen hier niet standaard
een gesprek aan (muv kleuters), maar wel als we dat vanuit school, of u vanuit thuis, zinvol achten.

In februari komt het tweede rapport mee en daarbij worden alle ouders uitgenodigd voor een gesprek. In juni is het derde rapport, waarbij we ook een afsluitend oudergesprek houden. Het spreekt vanzelf, dat als het nodig is, we u tussentijds uitnodigen. Dat kan ook op uw verzoek. Al deze gesprekken plannen we trouwens via de Parro app.

Klasseninformatieavond
Aan het begin van ieder schooljaar houden we een klasseninformatieavond. In de groep van uw kind vertelt de leerkracht u meer over de lesstof die aan bod komt.

Open huis
Schoolbreed hebben we tweemaal per jaar een groot project. De eerste vindt altijd in het najaar plaats, rondom de kinderboekenweek. We trekken dit breder en werken met een schoolbreed thema. Leesbevordering staat hier centraal, maar ook de kunst en culturele vakken krijgen extra aandacht. We sluiten vaak af met een tentoonstelling.
Het tweede project vindt meestal in het voorjaar plaats. We koppelen daar een open huis aan vast, waarbij we u laten zien waaraan we gewerkt hebben en wat daarvan het resultaat is. Het resultaat kan zijn een door de kinderen opgevoerde voorstelling, waarbij ouders welkom zijn. Of een gezellige avond waarbij kinderen hun ouders (meestal aan de hand van een vragenlijst of een speurtocht) door de school leiden en alles laten zien. De Oudercommissie zorgt vervolgens voor een lekker kopje koffie of thee en limonade voor de kinderen.

Intake
Als u voor onze school kiest, heeft u waarschijnlijk een rondleiding en gesprek gehad met de directeur. U kunt een aanmeldformulier aanvragen en invullen. Uw kind wordt daarna ingedeeld in één van de kleuterklassen. Tegen de tijd dat uw kind 4 jaar wordt, neemt de leerkracht contact met u op voor een gesprek. Uw kind komt dan mee en kan kennis maken met de leerkracht en de klas en school zien. In dat gesprek krijgt u informatie over de start.