0481 - 373 446 directie@dewegwijzerelst.nl

Medezeggenschapsraad

De MR heeft een handleiding opgesteld. In dit document staat o.a. ons doel, onze werkwijze en een jaarplan, met daarin de onderwerpen die dit jaar in de MR aan de orde komen. De handleiding is terug te vinden op de website van de Wegwijzer.

De MR vergaderingen zijn openbaar. Als u van plan bent om een vergadering bij te wonen gelieve dan van tevoren een e-mail te sturen naar mrdewegwijzerelst@hotmail.nl.

De leden.  

De raad bestaat uit drie oudervertegenwoordigers en drie personeelsvertegenwoordigers.
De leden van de MR worden gekozen voor een periode van drie jaar en zijn eenmaal herkiesbaar. 

De handleiding van de MR kunt u hier lezen.